SEO Консултация

SEO консултация е SEO услуга, която предоставя възможност да получите информация за оптимизация на уеб сайтове, която да ви помогне да вземете решение или сами да направите СЕО оптимизация на своя уеб сайт.
SEO консултация за SEO оптимизация на уеб сайтове
SEO консултацията е скъпа услуга, която обикновено се заплаща почасово или в ценови пакет за СЕО оптимизация. …

SEO Експерт

SEO експерт е човек с голям, поне 5-10 годишен, опит в SEO оптимизация на уеб сайтове за търсачки и търсещи машини. За България най-важен е SEO опитът с търсачката Google и по-конкретно Google.bg.
SEO Експерт – знания, умения и опит
Изискванията към един SEO Експерт са големи: много знания, …

Цена на SEO оптимизация на уеб сайт – план Бизнес

Цена на SEO оптимизация на уеб сайт – бизнес план – 600-900лв. месечно.
Бизнес план на SEO оптимизация на уеб сайт се прави след СЕО одит и изготвен план и стратегия за оптимизация на сайт (цена на план-стратегия).
Бизнес план на СЕО оптимизация на уеб сайт включва On-Page и Off-page SEO оптимизация и оптимизация за Google. …

On-Page SEO – вътрешна оптимизация на сайт

On-Page SEO оптимизация на сайт, наричана още вътрешна оптимизация на уеб сайт (On-Site SEO), е етап от общата оптимизация на уеб сайт за Гугъл и търсачките (търсещите машини).
СЕО оптимизация и оптимизация на уеб сайт за търсачките
СЕО оптимизация и оптимизация на уеб сайт за търсачките е всъщност пълна СЕО оптимизация на сайт, …

Поддръжка на SEO оптимизация

Поддръжка на SEO оптимизация е SEO услуга, която се прави едва когато вашия уеб сайт е СЕО оптимизиран достигне желаната позиция в Гоогле и други търсачки по избраните ключови думи и фрази. Най-често това е първо място в Гугъл, но в редки случаи, за икономичен режим на оптимизация, задоволителни са също местата 2-ро и 3-то. …

Цена на SEO оптимизация на уеб сайт – план Бизнес+

Цена на SEO оптимизация на уеб сайт – Бизнес+ план (бизнес плюс) – 950-1450лв. месечно.
Бизнес+ план на SEO оптимизация на уеб сайт се прави след СЕО одит и изготвен план и стратегия за оптимизация на сайт (цена на план-стратегия).
Бизнес+ план на СЕО оптимизация на уеб сайт включва On-Page и Off-page SEO оптимизация и оптимизация за Google. …

Външна Off-Page SEO оптимизация на сайт

Външна Off-Page SEO оптимизация на сайт, е SEO услуга, която акцентира на фактори, методи и техники за SEO оптимизация, извършвани извън сорс кода и съдържанието на уеб сайт, с цел популяризация и подобряване на класирането в търсачките и Google.
Off-Page SEO оптимизация на сайтове – фактори и елементи
Важни елементи и фактори на външната Off-Page SEO оптимизация на сайтове са:

Доверие и авторитет
Линкове, …

СЕО оптимизация на сайтове – статистика и анализ

СЕО оптимизация на сайтове „статистика и анализ“ е етап от общата/пълната СЕО оптимизация на уеб сайт за гугъл, бинг и други търсачки. Пълна СЕО оптимизация на сайт (или само „оптимизация на сайт„) е такава оптимизация, чиято цел е да изведе уеб сайт (или страница от уеб сайт) на първа страница в Google и на първите 2-3 позиции (места) на първа страница на търсачките. …